Jaskinia nie jest oświetlona, dostajesz w łapę lampkę karbidową, a przewodnicy wchodzą w formacje lodowe i je podświetlają dodatkowym światłem.