Cerkiew Trójcy Św. Na terenie twierdzy zachowało się kilka cerkwi i kilka meczetów. Cerkwie z XIII-XIV w., a meczety z czasów panowania tureckiego, z XV-XVI w.