Karlskrona jest rozparcelowana na 33 wyspach w większości połączonych mostami. Po środku wysepka Stakholmen – jedyny niezabudowany szkier w centrum miasta.