Każdy taras należy obejść od lewej strony i dokładnie przestudiować. Część scenek przedstawia fragmenty życia Buddy – tzw. dżataki. Część dotyczy różnych aspektów życia, także konsekwencji czynienia dobra i zła, ale generalnie całość kręci się wokół zagadnienia cyklu: Narodziny-Życie-Śmierć.